Dannebrog, der faldt ned fra himlen under et slag i Estland, omtales i Christiern Pedersens danske krønike fra begyndelsen af 1520’erne og af franciskaneren Peder Olsen ca. 1527. Den sidstnævnte knyttede begivenheden til året 1208. Men traditionen har fastholdt, at flaget kom til syne ved Lyndanise den 15. juni 1219. Det kan have været danske gejstlige, der sidst i 1400-tallet har skabt legenden om den himmelfaldne fane for at styrke kongemagten. Den kan spores til omkring 1500 i forbindelse med den fane, som kong Hans mistede ved nederlaget i Ditmarsken. Frederik 2. tilbageerobrede fanen i 1559 og lod den ophænge i Slesvig Domkirke, hvor den skal have hængt til omkring 1660. Kongens historieskriver Hans Svaning skrev i et latinsk skrift trykt 1561, at det røde rigsbanner med hvidt kors var blevet sendt fra himlen til Valdemar 2. Lærde i udlandet kunne dermed få kendskab til legenden.